สินค้าสำหรับการพิมพ์ จำพวก สติ๊กเกอร์ . ลาเบล

Printing Materials


ชื่อสินค้า การใช้งาน/เหมาะสำหรับประเภท.

โครงสร้างของสินค้า

คุณสมบัติ เอกสารข้อมูลทางเทคนิค
WPVC75NP-S9G(20)SLIK เหมาะสำหรับงาน Ink Jet Media.
WHITE PVC FILM 75μm (PHTHAIC ACID ESTER IS NOT USED)
Acrylic Adhesive (Gray coloring)
WHITE PAPER LINER
WPVC75NP-S9(20)SL1K เป็นสินค้าฟิล์ม White PVC เหมาะสำหรับทำป้ายกราฟฟิกทั้ง Indoor Outdoor ใช้กับเครื่อง Ink Jet ประเภท Solvent ได้,มีคุณสมบัติทนต่อสภาพอากาศเหมาะสำหรับการใช้งาน Outdoor ระยะกลาง Download 
 TPG75-FOS(30)G ลาเบลกาวPermanent พิเศษ เหมาะสำหรับติดพื้นผิวที่มีความมัน หรือวัสดุที่เป็นPP (Polypropylene)

SYNTHETIC PAPER 75μⅿ(PP BASE)

ACRYLIC SPECIAL ADHESIVE

GLASSINE PAPER

RELEASE LINER

 
TPG75-FOS(30)G เป็นฟิล์มลาเบลพาสติกเคลือบกาวที่เหมาะสำหรับติดพื้นผิวมัน、เทียบกับกาวPermanentธรรมดา มีความเหนียวที่ดีกว่าบนพื้นผิวมัน. หรือแม้แต่วัสดุที่เป็นPP(Polypropylene) ก็สามารถติดได้อย่างดีเยี่ยม. Download
WPET50-FOS(30)G ลาเบลกาวPermanent พิเศษ เหมาะสำหรับติดพื้นผิวที่มีความมัน หรือวัสดุที่เป็นPP(Polypropylene)

WHITE PET50μⅿ

ACRYLIC SPECIAL ADHESIVE

GLASSINE PAPER

RELEASE LINER

 WPET50-FOS(30)Gเป็นฟิล์มลาเบลพาสติกเคลือบกาวที่เหมาะสำหรับติดพื้นผิวมัน、เทียบกับกาวPermanentธรรมดา มีความเหนียวที่ดีกว่าบนพื้นผิวมัน。หรือแม้แต่วัสดุที่เป็นPP (Polypropylene) ก็สามารถติดได้อย่างดีเยี่ยม。 Download
PET50-S9MXEM1 ฉลากและสติ๊กเกอร์สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน รถยนต์ เครื่องจักรกลการเกษตร อุปกรณ์สำนักงาน ป๊อปลาเบล และ สติ๊กเกอร์
TRANSPARENT PET50μⅿ
ACRYLIC ADHESIVE

PAPER EMBOSSED LINER

PET50-S9MXEM1 เป็นฟิล์ม PET Filmใสเหมาะสำหรับการพิมพ์ต่างๆ.ด้วยพื้นผิวกาวประเภทติดถาวร(PERMANENT)ที่ผ่านการผลิตลักษณะพิเศษ
เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถไล่อากาศได้ดีตอนทำการติดตั้ง เป็นสินค้าที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถติดตั้งได้ง่ายเป็นพิเศษ. 
Download
S50-S9MXEM1 ฉลากและสติ๊กเกอร์สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน รถยนต์ เครื่องจักรกลการเกษตร อุปกรณ์สำนักงาน ป๊อปลาเบล และ สติ๊กเกอร์
SILVER COLORED PET50μⅿColored
ACRYLIC ADHESIVE
PAPER EMBOSSED LINER
S50-S9MXEM1 เป็นฟิล์ม PET เคลือบไออลูมิเนียม เหมาะสำหรับการพิมพ์ต่างๆ.ด้วยพื้นผิวกาวประเภทติดถาวร(PERMANENT)ที่ผ่านการผลิตลักษณะพิเศษ
เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถไล่อากาศได้ดีตอนทำการติดตั้ง เป็นสินค้าที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถติดตั้งได้ง่ายเป็นพิเศษ.
Download 
WPET50-S9MXEM1 ฉลากและสติ๊กเกอร์สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน รถยนต์ เครื่องจักรกลการเกษตร อุปกรณ์สำนักงาน ป๊อปลาเบล และ สติ๊กเกอร์
WHITE PET50μⅿ
ACRYLIC ADHESIVE
PAPER EMBOSSED LINER
WPET50-S9MXEM1 เป็นฟิล์มโพลีเอสเตอร์สีขาวเหมาะสำหรับการพิมพ์ต่างๆ ด้วยพื้นผิวกาวประเภทติดถาวร(PERMANENT)ที่ผ่านการผลิตลักษณะพิเศษ
เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถไล่อากาศได้ดีตอนทำการติดตั้ง เป็นสินค้าที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถติดตั้งได้ง่ายเป็นพิเศษ.
Download 
TPG75-S9MXEM1 ลาเบลและสติ๊กเกอร์สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน อุปกรณ์สำนักงาน และ ป๊อปลาเบล.
SYNTHETIC PAPER 75μⅿ(PP BASE)
ACRYLIC ADHESIVE
PAPER EMBOSSED LINER
TPG75-S9MXEM1 เป็นฟิล์มกระดาษสังเคราะห์PPสีขาวเหมาะสำหรับการพิมพ์ต่างๆ ด้วยพื้นผิวกาวประเภทติดถาวร(PERMANENT)ที่ผ่านการผลิตลักษณะพิเศษ
เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถไล่อากาศได้ดีตอนทำการติดตั้ง เป็นสินค้าที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถติดตั้งได้ง่ายเป็นพิเศษ. 
Download
WPVC70-X130MXEM1(RP) ฉลากและสติ๊กเกอร์สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกลการเกษตร อุปกรณ์ก่อสร้าง และการใช้งานกลางแจ้ง
WHITE PVC FILM 70μⅿ
ACRYLIC ADHESIVE
PAPER EMBOSSED LINER
WPVC70-X130MXEM1(RP) เป็นฟิล์ม PVC สีขาว เหมาะสำหรับการพิมพ์ต่างๆ ด้วยพื้นผิวกาวประเภทติดถาวร(PERMANENT)ที่ผ่านการผลิตลักษณะพิเศษ
เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถไล่อากาศได้ดีตอนทำการติดตั้ง เป็นสินค้าที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถติดตั้งได้ง่ายเป็นพิเศษทนต่อสภาพอากาศและเหมาะสำหรับการใช้งานกลางแจ้งในระยะสั้นถึงปานกลาง. 
  Download
PET50-R6MXEM1 ฉลากและสติ๊กเกอร์สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกลการเกษตร อุปกรณ์ก่อสร้าง และการใช้งานกลางแจ้ง
TRANSPARENT PET50μⅿ

ACRYLIC ADHESIVE

(REMOVABLE TYPE)

PAPER EMBOSSED LINER
PET50-R6MXEM1 เป็นฟิล์มโพลีเอสเตอร์ใส เคลือบด้วยกาวที่สามารถลอกออกได้หลังติดตั้ง(Removable) เหมาะสำหรับการพิมพ์ต่างๆ และด้วยพื้นผิวกาวที่ผ่านการผลิตลักษณะพิเศษ
เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถไล่อากาศได้ดีตอนทำการติดตั้ง เป็นสินค้าที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถติดตั้งได้ง่ายเป็นพิเศษ. 
  Download
TPG75-R6MXEM1 ป้ายและสติ๊กเกอร์สำหรับเครื่องใช้ในบ้าน อุปกรณ์สำนักงาน และ ป๊อปลาเบล.
SYNTHETIC PAPER 75μⅿ(PP BASE)
ACRYLIC ADHESIVE

(REMOVABLE TYPE)

PAPER EMBOSSED LINER
TPG75-R6MXEM1 เป็นฟิล์มกระดาษสังเคราะห์PPสีขาวเคลือบด้วยกาวที่สามารถลอกออกได้หลังติดตั้ง(Removable) เหมาะสำหรับการพิมพ์ต่างๆ และด้วยพื้นผิวกาวที่ผ่านการผลิตลักษณะพิเศษ
เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถไล่อากาศได้ดีตอนทำการติดตั้ง เป็นสินค้าที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถติดตั้งได้ง่ายเป็นพิเศษ. 
  Download
TPG75-S9G ป้ายและสติ๊กเกอร์สำหรับเครื่องใช้ในบ้าน อุปกรณ์สำนักงาน และ ป๊อปลาเบล.
SYNTHETIC PAPER 75μⅿ(PP BASE)
ACRYLIC ADHESIVE
GLASSINE PAPER

RELEASE LINER

TPG75-S9G เป็นฟิล์มกระดาษสังเคราะห์PPสีขาว เคลือบด้วยกาวอคิลิคประเภทติดถาวร(Permanent) ที่มีความยึดเกาะได้ดีเยี่ยม.    Download
Z-FILM-S9 ฉลากป้องกันการลอกออกหรือปลอมแปลง(ฟิล์มเปลือกไข่) สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน รถยนต์ และอุปกรณ์สำนักงาน
BRITTLE FRACTURE-WHTE FILM 50μⅿ

(NON-PVC)

ACRYLIC ADHESIVE

PAPER LINER

Z-FILM-S9 เป็นฟิล์มที่เปราะบางเป็นพิเศษเคลือบด้วยกาวอคิลิคที่ยึดเกาะได้ดีเยี่ยม
หากดึงออก ฟิล์มจะเปราะและแตกฉีกขาด
เหมาะสำหรับฉลากที่ไม่ต้องการใช้ซ้ำ ป้องกันการปลอมแปลง หรือลอกออก. 
  Download
HT PET50-Si2(20) ฟิล์มกันรอยสำหรับหน้าจอต่างๆ หรือ eye-catching POP label (สติ๊กเกอร์ลาเบลสะดุดตา)
TRANSPARENT PET50μⅿ
SILICONE ADHSIVE
PET RELEASE LINER

HT PET50-Si2(20) เป็นฟิล์มโพลีเอสเตอร์ที่มีความโปร่งใสสูง เคลือบด้วยกาวซิลิโคนที่มีแรงยึดเกาะน้อย(ลอกออกได้ไม่ทิ้งคราบกาว)พร้อมคุณสมบัติการไล่อากาศที่ดีเยี่ยม
เหมาะสำหรับทำฟิล์มกันรอยและสามารถพิมพ์ได้. 
  Download
PET-L-F series เคลือบทับปกป้องสิ่งพิมพ์.
TRANSPARENT PET FILM

(16,19,25,50μⅿ)

ACRYLIC ADHESIVE
PET RELEASE LINER
PET-L-F series เป็นฟิล์มเคลือบสำหรับปกป้องสิ่งพิมพ์(Laminate)
เราใช้แผ่นรองหลัง(Release liner) ที่เป็นฟิล์มโพลีเอสเตอร์เพื่อเพิ่มความโปร่งใส ทำให้งานพิมพ์ชัดเจนขึ้นหลังจากการเคลือบ.
  Download
PET-LUV-F series เคลือบทับปกป้องสิ่งพิมพ์.
TRANSPARENT PET FILM

(16,19μⅿ)

ACRYLIC ADHESIVE

(WITH UV CUT PROPERTIES)

PET RELEASE LINER
PET-LUV-F series เป็นฟิล์มเคลือบสำหรับปกป้องสิ่งพิมพ์(Laminate) มีคุณสมบัติป้องกันรังสียูวีเพื่อป้องกันไม่ให้สีของสิ่งพิมพ์ซีดจาง เราใช้แผ่นรองหลัง(Release liner) ที่เป็นฟิล์มโพลีเอสเตอร์เพื่อเพิ่มความโปร่งใส ทำให้งานพิมพ์ชัดเจนขึ้นหลังจากการเคลือบ.   Download
AC75-S9L ฟิล์มเคลือบทับมีคุณสมบัติทนทานต่อสภาพอากาศ สำหรับเอ็มเบลม รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และ เครื่องจักรกลการเกษตร.
TRANSPARENT ACRYLIC FILM 50μⅿ
ACRYLIC ADHESIVE
PET RELEASE LINER
AC75-S9L เป็นแผ่นฟิล์มอคิลิคเคลือบด้วยกาวอคิลิคที่มีการยึดเกาะที่ดีเยี่ยม มีความโปร่งใสสูง ขึ้นรูปได้ และทนต่อสภาพอากาศได้ดีเยี่ยม เหมาะสำหรับใช้เคลือบ Soft Emblem.   Download
SFA-105,110 เทปกาวสองหน้าสำหรับติดสิ่งพิมพ์ เนมเพลท ตราสัญลักษณ์ และอื่นๆ.
PET RELEASE LINER
ACRYLIC ADHESIVE
PAPER LINER
SFA-105 และ 110 เป็นแผ่นกาวสองหน้าที่ไม่มีวัสดุแกนกลาง
มีคุณสมบัติการยึดเกาะที่ดีเยี่ยม ในการยึดเกาะวัสดุต่างๆ ไม่มีโทลูอีน เหมาะสำหรับมาตรการ VOC.
  Download
SFA-205,210 เทปกาวสีดำสองหน้าสำหรับติดสิ่งพิมพ์ เนมเพลท ตราสัญลักษณ์ และอื่นๆ.
PET RELEASE LINER
ACRYLIC ADHESIVE

(BLACK COLORED)

PPAPER LINER
SFA-205 และ 210 เป็นแผ่นกาวสองหน้าที่ไม่มีวัสดุแกนกลาง
เป็นกาวสีดำ มีคุณสมบัติกันแสง
มีคุณมบัติการยึดเกาะที่ดีเยี่ยม ในการยึดเกาะวัสดุต่างๆ ไม่มีโทลูอีน เหมาะสำหรับมาตรการ VOC.
  Download
TPG75-RC620(20)-SFL50 ลาเบลสำหรับHDD(ไม่มีซิลิโคน)
SYNTHETIC PAPER 75μⅿ(PP BASE)
ACRYLIC REMOVABLE ADHESIVE

SILICONE FREE

PET50μ RELEASE LINER

TPG75-RC620(20)-SFL50 เป็นฟิล์มกระดาษสังเคราะห์PPสีขาวเคลือบด้วยกาวที่สามารถลอกออกได้หลังติดตั้ง(Removable) ใช้Release liner (Non silicone)
(ปราศจากซิลิโคน: ไม่มีการใช้ซิลิโคนโดยเจตนา)
  Download

 


07 มีนาคม 2567

ผู้ชม 952 ครั้ง

Engine by shopup.com